Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19.09.2019 r.

PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 25.07.2019r.

Protokół z otwarcia ofert 22.08.2019

Odpowiedzi do SIWZ

Pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu 25 07 2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25 07 2019r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25 07 2019r cz. 2

Edytowalne wersje załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 – oświadczenie gwarancyjne
Załącznik nr 4 – kosztorys
Załącznik nr 5 – informacja o podwykonawcach
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 7 – wykaz podstawowej kadry technicznej
Załącznik nr 8 – wykaz realizacji robót
Załącznik nr 9 – grupa kapitałowa
Załącznik nr 10 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa budowy

Projekt budowlany:

Projekt Budowlany część I
Projekt Budowlany część II
Projekt Budowlany część III
Projekt Budowlany część IV
Projekt Budowlany część V
Projekt budowlany Opis techniczny
Projekt budowlany Opinia geotechniczna

Projekt wykonawczy:
Projekt Wykonawczy część I
Projekt Wykonawczy część II
Projekt Wykonawczy część III
Projekt Wykonawczy część IV
Projekt Wykonawczy część V
Projekt Wykonawczy część VI
Projekt Wykonawczy część VII
Projekt wykonawczy Stropy
Projekt branży elektrycznej:
Projekt branży elektrycznej-rysunki I
Projekt branży elektrycznej -rysunki II
projekt instalacji elektrycznej_opis
Projekt branży sanitarnej:
Projekt Branży Sanitarnej
PROJEKT SANITARNY
Przedmiary robót
Przedmiar-Wyposażenie lokali w standardzie podstawowym
Specyfikacje techniczne