V. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 17.05.2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu 17 05 2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17.05.2019

UWAGA!

Uwzględnić zapisy SIWZ (str.7) dotyczące wyłączeń w zakresie robót wykończeniowych mieszkań.

Załączniki do SIWZ identyczne jak zamieszczone w poprzednim postępowaniu z dnia 09.05.2018r.

IV. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 27.12.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.02.2019 Protokół z otwarcia ofert 24 01 2019 Ogłoszenie o zamówieniu 27 12 2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27 12 2018

Załączniki do SIWZ identyczne jak zamieszczone w poprzednim postępowaniu z dnia 09.05.2018.

III. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 23.07.2018R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28 08 2018 Protokół z otwarcia ofert 07.08.2018r.

Ogłoszenie Golub20180807 Ogłoszenie o zamówieniu 23 07 2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23 07 2018 II.

PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 12.06.2018R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Protokół z otwarcia ofert z dnia 26.06.2018Protokół z otwarcia ofert 26 06 2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12 06 2018 Załączniki do SIWZ identyczne jak zamieszczone w poprzednim postępowaniu z dnia 09.05.2018. Ogłosznie o zamówieniu I. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 09.05.2018R. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Protokół z otwarcia ofert Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Edytowalne wersje załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy Załącznik nr 3 – oświadczenie gwarancyjne Załącznik nr 4 – kosztorys Załącznik nr 5 – informacja o podwykonawcach Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 7 – wykaz podstawowej kadry technicznej Załącznik nr 8 – wykaz realizacji robót Załącznik nr 9 – grupa kapitałowa Załącznik nr 10 – Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa budowy Projekt budowlany: Projekt Budowlany część I, Projekt Budowlany część II, Projekt Budowlany część III, Projekt Budowlany część IV, Projekt Budowlany część V, Projekt budowlany Opis techniczny, Projekt budowlany Opinia geotechniczna Projekt wykonawczy: Projekt Wykonawczy część I, Projekt Wykonawczy część II, Projekt Wykonawczy część III, Projekt Wykonawczy część IV, Projekt Wykonawczy część V, Projekt Wykonawczy część VI, Projekt Wykonawczy część VII, Projekt wykonawczy Stropy Projekt branży elektrycznej: Projekt branży elektrycznej-rysunki I, Projekt branży elektrycznej -rysunki II, projekt instalacji elektrycznej_opis Projekt branży sanitarnej: Projekt Branży Sanitarnej, PROJEKT SANITARNY Przedmiary robót, Przedmiar-Wyposażenie lokali w standardzie podstawowym Specyfikacje techniczne