Szybki kontakt

  • Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  • ul. E.Orzeszkowej 9
    87-500 Rypin
    Polska
  • (54)280 26 41
Map for ul. E.Orzeszkowej 9 87-500 Rypin Polska

IV. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 27.12.2018r.

Ogoszenie o zamówieniu 27 12 2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27 12 2018

Załączniki do SIWZ identyczne jak zamieszczone w poprzednim postępowaniu z dnia 09.05.2018.

III. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 23.07.2018R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28 08 2018

Protokół z otwarcia ofert 07.08.2018r.
Ogłoszenie Golub20180807

Ogłoszenie o zamówieniu 23 07 2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23 07 2018

II. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 12.06.2018R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Protokół z otwarcia ofert z dnia 26.06.2018Protokół z otwarcia ofert 26 06 2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12 06 2018
Załączniki do SIWZ identyczne jak zamieszczone w poprzednim postępowaniu z dnia 09.05.2018.

Ogłosznie o zamówieniu

I. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 09.05.2018R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Protokół z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Edytowalne wersje załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie gwarancyjne

Załącznik nr 4 – kosztorys

Załącznik nr 5 – informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 – wykaz podstawowej kadry technicznej

Załącznik nr 8 – wykaz realizacji robót

Załącznik nr 9 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa budowy

Projekt budowlany:
Projekt Budowlany część I, Projekt Budowlany część II, Projekt Budowlany część III, Projekt Budowlany część IV, Projekt Budowlany część V, Projekt budowlany Opis techniczny, Projekt budowlany Opinia geotechniczna

Projekt wykonawczy:
Projekt Wykonawczy część I, Projekt Wykonawczy część II, Projekt Wykonawczy część III, Projekt Wykonawczy część IV, Projekt Wykonawczy część V, Projekt Wykonawczy część VI, Projekt Wykonawczy część VII, Projekt wykonawczy Stropy

Projekt branży elektrycznej:
Projekt branży elektrycznej-rysunki I, Projekt branży elektrycznej -rysunki II, projekt instalacji elektrycznej_opis

Projekt branży sanitarnej:
Projekt Branży Sanitarnej, PROJEKT SANITARNY

Przedmiary robót, Przedmiar-Wyposażenie lokali w standardzie podstawowym

Specyfikacje techniczne