Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19.09.2019 r.

PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 25.07.2019r.

Protokół z otwarcia ofert 22.08.2019

Odpowiedzi do SIWZ

Pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu 25 07 2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25 07 2019r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25 07 2019r cz. 2

Edytowalne wersje załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 – oświadczenie gwarancyjne
Załącznik nr 4 – kosztorys
Załącznik nr 5 – informacja o podwykonawcach
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 7 – wykaz podstawowej kadry technicznej
Załącznik nr 8 – wykaz realizacji robót
Załącznik nr 9 – grupa kapitałowa
Załącznik nr 10 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa budowy

Projekt budowlany:

Projekt Budowlany część I
Projekt Budowlany część II
Projekt Budowlany część III
Projekt Budowlany część IV
Projekt Budowlany część V
Projekt budowlany Opis techniczny
Projekt budowlany Opinia geotechniczna

Projekt wykonawczy:
Projekt Wykonawczy część I
Projekt Wykonawczy część II
Projekt Wykonawczy część III
Projekt Wykonawczy część IV
Projekt Wykonawczy część V
Projekt Wykonawczy część VI
Projekt Wykonawczy część VII
Projekt wykonawczy Stropy
Projekt branży elektrycznej:
Projekt branży elektrycznej-rysunki I
Projekt branży elektrycznej -rysunki II
projekt instalacji elektrycznej_opis
Projekt branży sanitarnej:
Projekt Branży Sanitarnej
PROJEKT SANITARNY
Przedmiary robót
Przedmiar-Wyposażenie lokali w standardzie podstawowym
Specyfikacje techniczne

When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has www.potlala.com to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.