Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.

87-500 Rypin, ul. E. Orzeszkowej 9

email: rtbsrypin@o2.pl

tel. (54) 280-26-41, (54)280-28-24


Rypin, Orzeszkowej 9