PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 13.09.2018R.

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PYTANIA do SIWZ

PRZEDMIARY UZUPEŁNIONE
Przedmiary
BRANŻA ELEKTRYCZNA 1
BRANZA ELEKTRYCZNA 2
BRANŻA ELEKTRYCZNA 3

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia DZI R-XV TRBS 2018

Edytowalne wersje załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie gwarancyjne

Załącznik nr 4 – kosztorys

Załącznik nr 5 – informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 – wykaz podstawowej kadry technicznej

Załącznik nr 8 – wykaz realizacji robót

Załącznik nr 9 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2 do SIWZ – umowa budowy

Projekt budowlany:

projekt budowlany część I

projekt budowlany część II

projekt budowlany część III

projekt budowlany część IV

projekt budowlany część V

Projekty wykonawcze

Projekt branży konstrukcyjnej:

projekt branży konstrukcyjnej część I

projekt branży konstrukcyjnej część II

projekt branży konstrukcyjnej część III

Opis tech. Proj.WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

Projekt branży elektrycznej:

projekt branży elektrycznej część I

projekt branży elektrycznej część II

Projekt branży sanitarnej:

projekt branży sanitarnej część I

projekt branży sanitarnej część II

projekt branży sanitarnej część III

Przedmiary

Specyfikacje techniczne

Warunki przyłączy