Certyfikat ISOQAR

Numer Certyfikatu 5045
ISO 9001

Szybki kontakt

  • Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  • ul. E.Orzeszkowej 9
    87-500 Rypin
    Polska
  • (54)280 26 41
Map for ul. E.Orzeszkowej 9 87-500 Rypin Polska

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 24 RODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W KOWALEWIE POMORSKIM 

PRZY UL. KOŚCIUSZKI NA DZIAŁCE O NR EW. 39/10

 

 III. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 04.08.2017R.

 

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ identyczne jak zamieszczone do ogłoszenia z dnia 10.04.2017r.

Aktualne pozostają wyjaśnienia treści SIWZ z poprzednich ogłoszeń.

 

 

 

 II. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 15.05.2017R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do SIWZ identyczne jak zamieszczone do ogłoszenia z dnia 10.04.2017r.

Aktualne pozostają wyjaśnienia treści SIWZ z poprzedniego ogłoszenia.

 

 

 I. PRZETARG OGŁOSZONY DNIA 10.04.2017R.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Protokół otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1, 3-10 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Edytowalne wersje załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie gwarancyjne

Załącznik nr 4 – kosztorys

Załącznik nr 5 – informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 – wykaz podstawowej kadry technicznej

Załącznik nr 8 – wykaz realizacji robót

Załącznik nr 9 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

Przedmiary robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Projekt wykonawczy:

01- Projekt zagospodarowania terenu

02- Architektura   02 -Architektura przekroje   02- Architektura elewacje   02- Architektura balustrady

03- Konstrukcje 1   03- Konstrukcja 2   03- Konstrukcje 3   03- Konstrukcje 4

04- Budynek, branża sanitarna   04- Budynek branżowe co i gaz

05- Kotłownia gazowa  

06- Przyłącza sanitarne

07- Branża elektryczna

Projekt budowlany:

01- Projekt zagospodarowania terenu

02- Architektura   02- Architektura elewacje

03- Konstrukcje   03- Konstrukcje c.d 

04- Branża sanitarna – budynek

05- Kotłownia gazowa

06- Przyłącza sanitarne

07- Branża elektryczna

08- BIOZ

09- Charakterystyka energetyczna