Dependable educational creating assistance is usually prepared to assist college students with their function. Purchase essay created by expert along with skilled report writers write my paper . We usually have somebody expert to procedure your ‚do my essay for me’ ask for! Our services offers college students with swiftly paper crafting assistance essay writing service . In the event you wish to purchase assignment on-line from the dependable location, then our system is very best for purchase assignment as we offer custom-made cardstock during low priced essay writing service uk. Get our educational creating assist to cope with any assignment completely! Expert writers, top quality, and very low fees. Buy now and acquire a reduction australian writings. Creating a aggressive essay is not simple. Using the very best customized essay creating services backing you, you’ll certainly rating higher not to mention realize success in learning custom writing .

Nazwa firmy: „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Skrócona nazwa firmy „Rypińskie TBS” Spółka z o.o.   Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kapitał zakładowy:

6.407.500  zł Kapitał zakładowy dzieli się na 12.815 udziałów o wartości nominalnej 500. zł.

  Właścicielem wyżej wymienionych udziałów jest :

  1. Gmina Miasta Rypin – 8.973 udziałów
  2. Gmina Kowalewo Pomorskie – 1242 udziałów
  3. Gmina Choceń – 1354 udziałów
  4. Gmina Ciechocin – 314 udziałów
  5. Gmina Miasta Golub-Dobrzyń – 782 udziałów
  6. Gmina Wąpielsk – 78 udziałów
  7. Gmina Radomin – 72 udziałów

  Rada Nadzorcza Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie: 

Borowski Stefan – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pułtuski Cezary – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wegner Małgorzata – Sekretarz Rady Nadzorczej  

Zarząd Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie:

Szalkowski Lech – Prezes Zarządu  

Przedmiot działania: Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja oraz zarządzanie nieruchomościami.   Umowa spółki: Tekst jednolity – umowa spółki