Certyfikat ISOQAR

Numer Certyfikatu 5045
ISO 9001

Ostanie ogłoszenia

Szybki kontakt

 • Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • ul. E.Orzeszkowej 9
  87-500 Rypin
  Polska
 • (54)280 26 41
Map for ul. E.Orzeszkowej 9 87-500 Rypin Polska

Nazwa firmy:

„Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrócona nazwa firmy „Rypińskie TBS” Spółka z o.o.

 

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kapitał zakładowy:

 5.405.000  zł
Kapitał zakładowy dzieli się na 10.810 udziałów o wartości nominalnej 500. zł.

 

Właścicielem wyżej wymienionych udziałów jest :

 1. Gmina Miasta Rypin – 8.973 udziałów
 2. Gmina Kowalewo Pomorskie – 742 udziałów
 3. Gmina Choceń – 354 udziałów
 4. Gmina Ciechocin – 314 udziałów
 5. Gmina Miasta Golub-Dobrzyń – 277 udziałów
 6. Gmina Wąpielsk – 78 udziałów
 7. Gmina Radomin – 72 udziałów

 

Rada Nadzorcza Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie:
Wiśniewski Wojciech – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pułtuski Cezary – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wegner Małgorzata – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie:
Szalkowski Lech – Prezes Zarządu

 

Przedmiot działania:
Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja oraz zarządzanie nieruchomościami.

 

Umowa spółki:
Tekst jednolity – umowa spółki