Nazwa firmy:

free online casinos offer a lot of options for new players. But if you want a real gambling experience, you should try online casino real money and try to win some cash. It’s a good choice for players who want to try a new games and payment options.

„Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrócona nazwy firmy „Rypińskie TBS” Spółka z o.o.

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy:

 5.228.000  zł
Kapitał zakładowy dzieli się na 10.456 udziałów o wartości nominalnej 500. zł.

Właścicielem wyżej wymienionych udziałów jest :

  1. Gmina Miasta Rypin – 8.973 udziałów
  2. Gmina Kowalewo Pomorskie – 742 udziałów
  3. Gmina Ciechocin – 314 udziałów
  4. Gmina Choceń – 354 udziały
  5. Gmina Miasta Golub-Dobrzyń – 277 udziałów
  6. Gmina Wąpielsk – 78 udziałów
  7. Gmina Radomin – 72 udziałów

Rada Nadzorcza Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie:
Borowski Stefan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pułtuski Cezary – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wegner Małgorzata – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie:
Szalkowski Lech – Prezes Zarządu

Przedmiot działania:
Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja oraz zarządzanie nieruchomościami.

Umowa spółki:
Tekst jednolity – umowa spółki