Nazwa firmy:

„Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrócona nazwy firmy „Rypińskie TBS” Spółka z o.o.

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy:

 6.435.500  zł
Kapitał zakładowy dzieli się na 12.871 udziałów o wartości nominalnej 500. zł.

Właścicielem wyżej wymienionych udziałów jest :

  1. Gmina Miasta Rypin – 8.973 udziałów
  2. Gmina Kowalewo Pomorskie – 1.242 udziałów
  3. Gmina Ciechocin – 314 udziałów
  4. Gmina Choceń – 1.354 udziały
  5. Gmina Miasta Golub-Dobrzyń – 838 udziałów
  6. Gmina Wąpielsk – 78 udziałów
  7. Gmina Radomin – 72 udziałów

Rada Nadzorcza Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie:
Borowski Stefan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pułtuski Cezary – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wegner Małgorzata – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie:
Wiśniewski Wojciech – Prezes Zarządu

Przedmiot działania:
Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja oraz zarządzanie nieruchomościami.

Umowa spółki:

Tekst jednolity – umowa Spółki