Szybki kontakt

 • Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • ul. E.Orzeszkowej 9
  87-500 Rypin
  Polska
 • (54)280 26 41
Map for ul. E.Orzeszkowej 9 87-500 Rypin Polska

Nazwa firmy: „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Skrócona nazwa firmy „Rypińskie TBS” Spółka z o.o.   Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kapitał zakładowy:

6.407.500  zł Kapitał zakładowy dzieli się na 12.815 udziałów o wartości nominalnej 500. zł.

  Właścicielem wyżej wymienionych udziałów jest :

 1. Gmina Miasta Rypin – 8.973 udziałów
 2. Gmina Kowalewo Pomorskie – 1242 udziałów
 3. Gmina Choceń – 1354 udziałów
 4. Gmina Ciechocin – 314 udziałów
 5. Gmina Miasta Golub-Dobrzyń – 782 udziałów
 6. Gmina Wąpielsk – 78 udziałów
 7. Gmina Radomin – 72 udziałów

  Rada Nadzorcza Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie: 

Borowski Stefan – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pułtuski Cezary – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wegner Małgorzata – Sekretarz Rady Nadzorczej  

Zarząd Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie:

Szalkowski Lech – Prezes Zarządu  

Przedmiot działania: Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja oraz zarządzanie nieruchomościami.   Umowa spółki: Tekst jednolity – umowa spółki